Gudstenester i Askvoll

 

29.03.2014

Her kan du sjå kor det er gudstenester i Askvoll sokn framover.

Dato Tid Kyrkje Type gudsteneste Liturg Offerformål
31.12.2016 16:00 Askvoll kyrkje Minnegudsteneste Stein Hugo Fykse Ikkje offer
08.01.2017 11:00 Askvoll kyrkje Vanleg gudsteneste Kåre  Fauske Kirkens SOS i Bjørgvin
29.01.2017 11:00 Askvoll kyrkje Bibelgudsteneste Stein  Oltedal Det Norske Bibelselskap
12.02.2017 19:00 Askvoll kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Institutt for sjelesorg. Modum Bad
12.03.2017 11:00 Askvoll kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Norsk Luthersk Misjonssamband
26.03.2017 11:00 Askvoll kyrkje Vanleg gudsteneste Erling Nydal Laurdagsklubben i Askvoll kyrkje
16.04.2017 12:00 Askvoll kyrkje Høgtidsgudsteneste Stein Hugo Fykse Sogn og Fjordane Søndagsskulekrins
23.04.2017 17:45 Askvoll kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse, Erling Nydal Kyrkjeblad for Askvoll
07.05.2017 11:00 Askvoll kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste Erling Nydal Askvoll kyrje
17.05.2017 12:30 Askvoll kyrkje Høgtidsgudsteneste Stein Hugo Fykse Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
04.06.2017 12:00 Askvoll kyrkje Høgtidsgudsteneste Stein Hugo Fykse Den Norske Kyrkja i utlandet
11.06.2017 13:30 Askvoll kyrkje Ungdomsgudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjelydsarbeid
15.01.2017 11:00 Bulandet kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjelydens misjonsprosjekt
05.02.2017 11:00 Bulandet kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kirkens Bymisjon Bergen
05.03.2017 11:00 Bulandet kapell Vanleg gudsteneste Kåre  Fauske Kyrkjelydsarbeid
02.04.2017 11:00 Bulandet kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Institutt for sjelesorg. Modum Bad
20.05.2017 11:00 Bulandet kapell Konfirmasjonsgudsteneste Stein Hugo Fykse Bulandet bedehuskapell
01.01.2017 17:00 Holmedal kyrkje Vanleg gudsteneste Reidar Knapstad Kirkens Bymisjon Bergen
22.01.2017 11:00 Holmedal kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjeblad for Askvoll
19.02.2017 11:00 Holmedal kyrkje Vanleg gudsteneste Knut Arne Kummeneje Det Norske Bibelselskap
19.03.2017 11:00 Holmedal kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjeblad for Askvoll
13.04.2017 19:00 Holmedal kyrkje Skjærtorsdagsgudsteneste Reidar Knapstad Kyrkjelydsarbeid
30.04.2017 11:00 Holmedal kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste Stein Hugo Fykse Holmedal bedehus
17.05.2017 11:00 Holmedal kyrkje Høgtidsgudsteneste Stein Hugo Fykse Holmedal  kyrkje
29.01.2017 15:00 Kvammen kapell Bibelgudsteneste Stein  Oltedal Det Norske Bibelselskap
19.02.2017 19:00 Kvammen kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kvammen kapell
12.03.2017 19:00 Kvammen kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Norsk Luthersk Misjonssamband
14.04.2017 19:00 Kvammen kapell Langfredagsgudsteneste Stein Hugo Fykse Ikkje offer
21.05.2017 11:00 Kvammen kapell Konfirmasjonsgudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjelydsarbeid
29.01.2017 11:00 Stongfjorden kapell Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Stongfjorden bedehuskapell
17.04.2017 19:00 Stongfjorden kapell Høgtidsgudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjelydsarbeid
15.01.2017 19:00 Vilnes kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Skilbrei ungdomssenter
12.02.2017 11:00 Vilnes kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Kyrkjebladet
05.03.2017 11:00 Vilnes kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Søndagsskuleforbundet Region Bergen
02.04.2017 19:00 Vilnes kyrkje Vanleg gudsteneste Stein Hugo Fykse Sjelesorgsenteret Haraldsplass
13.04.2017 19:00 Vilnes kyrkje Skjærtorsdagsgudsteneste Stein Hugo Fykse Den Norske Kyrkja i utlandet
13.05.2017 11:00 Vilnes kyrkje Konfirmasjonsgudsteneste Knut Arne Kummeneje Vilnes kyrkje

Kva skjer i trusopplæringa?