Trusopplæring


Trusopplæringa i Askvoll er eit tilbod til alle døypte mellom 0 og 18 år.

Trusopplæring er det same som dåpsopplæring, og er noko som foreldre, fadrar og kyrkja gjer saman.

 


Konfirmantarbeidet er eit tiltak i trusopplæringa, og dette er no godt igang. Det er kjekt å møte så flotte ungdomar til samlingar i kyrkja og på gudstenester!

Også denne  hausten har vi hatt kirkerotte-teater for 3-6 åringar, i Askvoll kyrkje. Det er alltid kjekt med besøk av rottene Vesle og Fredo, og vi gler oss allereide til neste år!

Veldig kjekt også å møte  4- og 6 åringar som har fått "Mi Kyrkjebok" utdelt, i sine kyrkjer. Vi håpar dei kosar seg med boka! 

Dersom det er 4- og 6 åringar i Askvoll sokn som ikkje har fått boka si, ta gjerne kontakt med oss (481 06 298)

 

Kyrkjelydspedagogen og trusopplæringsutvalet jobbar no med å revidere planen for trusopplæring i Askvoll.

Vi håpar å få igang fleire nye trusopplæringstiltak i 2021!

Vi sjåast!

Trusopplæringsutvalet i Askvoll
Karen Anny Espedal
Lillian Oddekalv Gjervik
Arnt Johny Langeland
Sigrid Lunde
Stine Solheim Rørvik

Guri Høstaker Nordheim, kyrkjelydspedagog